datum 9 feberewarie 10 feberewarie 16 feberewarie 17 Feberewarie 22 Feberewarie 23 Feberewarie 24 Feberewarie 27 feberewarie   1 mèèrt   2 mèèrt 3 mèèrt 4 mèèrt 5 mèèrt
oe laat 15.00 21.00 15.00 20.30 20.30 14.00 20.30 20.30 15.00 14.00 13.00 20.30 14.00 15.00 20.00 11.00 18.00
waarzo kefee Krijne kefee Krijne kefee Krijne kefee Krijne kefee Krijne kefee Krijne kefee Krijne kefee Krijne kefee Krijne Konterscherp Sancta Maria Kefee Krijne Groene pèèrt kefee Krijne Groene Pèèrt Bouwkot kefee Krijne
wa gaan me doen buske doope Lekker op stap dweile met de jong (jij mag ook mee Cel) rondje rijden met ‘t buske KOFFIEKESSERT !!!!! de kinders uitlaten Teerclub achterom(beslote pertij) Kroegetocht LEEDIES NAAIT!!! Kroegetocht wagetjes kijke kinderoptocht kroegentocht Intocht Potje dweile kroegetocht Optocht bonne opmaken en sneuvelen
Rijbeurt Dikke Neel Edje . B Edje M Fendy Niemand Gerrie Hans Niemand Huippie Jack John G. John L Nienand ok niemand netuurluk
`T Laffeseeke 2019