Wie: Stephan Waarom: Deze trompetist al sinds 1994 bij ons in de band zit, Maar niet de moeite neemt om 1 keer per week te komen repeteren. ok met de vastenavend zie’de ‘m feiteluk nooit. Nou komt t’ie zondag wel op ‘t koffiekessert, mar dan zegge “Ik zal mijn rijbeurt in de bus wel doen” nee or. Steef, is het nou zo moeieluk om 1 keer per week vanuit Panama nar Krijne te komme?
Zeikzak van deze week
`T Laffeseeke 2018